Головна | Мій профіль | Вихід | Вхід Середа, 19.06.2024, 15:15
Вітаю Вас Гость | RSS
Меню сайту
Категорії розділу
Наші спонсори [22]
Новини школи [793]
Нові файли
Модель школи
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ПАМ’ЯТІ ТА ПРИМИРЕННЯ (для класних керівників)
Методичні рекомендації
Форма входу
Корисні посилання
Річний звіт директора школи за 2022-2023 навчальний рік
(тут)
Річний звіт директора школи за 2021-2022 навчальний рік
(тут)
Річний звіт директора школи за 2020-2021 навчальний рік
(тут)


Річний звіт директора школи за 2019-2020 навчальний рік
(тут)


Про підсумки розвитку загальної середньоїосвіти у 2018/2019
Відповідно до Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю сьогодні я, як директор школи, звітую про   персональний внесок у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу та створення належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти за 2018-2019 навчальний рік
                                                                                                      
      Діяльність школи у 2018-2019 навчальному році була визначена згідно з основними положеннями Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки,   Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти, Державної програми "Вчитель", вимог НУШ, Державних стандартів початкової загальної, базової і повної середньої освіти, та спрямована на:
 • удосконалення системи управління школою, системи методичної роботи;
 • продовження роботи над проблемою особистісно-орієнтованого навчання та виховання школярів;
 • створення належного навчально-виховного середовища для учнів початкових та п'ятого класів, які навчатимуться за новим Державним стандартом через удосконалення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів, початкової школи, зокрема.;
 • Підключення комп'ютерів (робочі місця вчителів) до мережі Інтернет;
 • підвищення ефективності роботи педпрацівників, якості та результативності навчальної діяльності учнів.
 • підвищення рівня участі педагогів у фахових конкурсах.
 • розширення мережі гуртків, організація співпраці з позашкільними навчальними закладами та батьками.
 • підвищення ефективності роботи школи на рівні міста.

                  Освітній процес в школі    здійснюють –   17 педагогів. Мають  вищу освіту -14 педагогів.                За фахом працюють – 16 педагогів – 95%
                Якісний склад педагогів:
            Вища категорія – 9 педагогів – 47 %;
             І категорія –   3 педагоги – 16 %;
           ІІ категорія –    2 педагоги – 9 %;
              Спеціаліст –   3 педагоги – 28 %.
                         Мають педагогічні звання:
              
           «старший вчитель»   -  5 педагогів - 26 %
Розстановка кадрів здійснюється з урахуванням освітнього та професійного рівня педагогів, їх фахової майстерності.
 Протягом року було організовано роботу щодо охоплення навчанням дітей та підлітків, які проживають у мікрорайоні школи. Усього таких дітей налічувалось - 81.  Підлягали навчанню 81 (100 %).  На сьогоднішній день всі діти мікрорайону охоплені навчанням.
Станом на 31.05.2019 в школі навчалось 81 дитина.

За соціальним статусом:
 
 • дітей під опікою –1 ,
 • з них    дітей-сиріт –
 • дітей-напівсиріт – 3
 • дітей з особливими потребами – 0                                  
 • дітей з багатодітних сімей – 24
 • дітей з малозабезпечених сімей -19
 • з них  переселенців – 4
 • мають статус потерпілих від аварії на ЧАЕС – 9
 • діти учасників АТО - 2


В школі створено умови для профільної підготовки .
  Учні  10 класу навчалися у технологічним напрямами.  
Для забезпечення належного рівня підготовки дітей до навчання в першому класі та успішної їх адаптації протягом лютого-травня в школі працювала школа майбутнього першокласника.
           Забезпечити повноцінний розвиток молодших школярів допомагає плідна співпраця школи з дошкільним навчальним закладом «Сонечко».
 
   Продовжено здійснення якісного переходу на новий Державний стандарт загальної освіти учнів 1-4х класів й 10-го та п'ятого класів.. Педагоги школи   обирали оптимальні шляхи організацї навчально- виховного процесу задля забезпечення належного освітньо-розвивального середовища для молодших школярів та п'ятикласників.
        Інновації, що відбуваються сьогодні в освіті потребують від школи   докорінних змін як у підготовці вчителів до введення в практику роботи   новітніх освітніх технологій,  так і у науково-методичному та  матеріально- технічному забезпеченні навчально-виховного процесу.
          На вдосконалення фахової майстерності педагогів спрямовано роботу методичної служби школи, курсову перепідготовку при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти, здійснення атестації педпрацівників, продовжено навчання педагогів роботі на ПК та використанню ІКТ.
          Сьогодні в школі діють: 4 – МО: суспільно-гуманітарного і природничо-математичного циклів, початкових класів, класних керівників ;
        На сьогоднішній день всі педагоги володіють комп'ютером. Впроваджуються у навчально-виховному процесі технологія розвитку критичного мислення (3 учителя –   %); проектні технології - 10 вчителів - 56 %; технологія інтерактивного навчання – 2 учителів – 11 %,   ІКТ – 62 % педагогів.

Робота за  новітніми технологіями потребує удосконалення матеріально-
технічної бази, і в першу чергу - комп'ютеризації робочого місця вчителя.
На сьогодні робочі місця вчителів у  кабінетах не обладнано комп'ютерами.  
  Кількість комп'ютерів, підключених до мережі Інтернет –  1+7 в кабінеті інформатики, 1 - в кабінеті директора школи.
  Медіафонд налічує 11 електронних засобів навчання з різних предметів.

 Недостатня матеріально-технічна база: брак комп'ютерної техніки та іншого
 сучасного обладнання гальмує процес введення інновацій, а значить і сучасних
 підходів до організації навчання та розвитку школярів, забезпечення якісного
 виконання державних вимог до їх загальноосвітньої підготовки.
Особливе місце в сучасному українському суспільстві відведене школі, яка має формувати в молоді якості, необхідні для успішного життя та діяльності ХХІ столітті, такі, як ініціативність, інноваційність, мобільність, комунікабельність, гнучкість, динамізм, конструктивність. Але , на жаль, якість шкільної освіти не відповідає вимогам часу. Це підтверджується зростанням здоров’явитратності навчання, перевантаження школярів інформацією, низький рівень загальних навчальних і інших життєво важливих умінь, незадовільне володіння іноземними мовами та ІКТ.
Сьогодні на наших очах формується новий тип учителя-фахівця, який працює в ринковій економіці й підкорюється ринковим законам виробництва. Вихованці традиційно цінують у вчителях: знання предмета, вміння навчити, приємність спілкування, відповідальність , вимогливість, повагу до учня, уміння налагодити контакт, терпіння.
Нескладно побачити, що романтично-піднесене уявлення про вчителя поступилося місцем прагматичному, суворому й вимогливому погляду на вчителя як фахівця, який продає на ринку свою послугу. Він зобов’язаний виконати взяті на себе зобов’язання та забезпечити отримання продукту заданої кількості і якості відповідно до контракту.
Під час аналізу роботи та результатів підготовки випускників учителі дійшли висновку, що майбутній професіонал повинен мати вміння та прагнення до освіти упродовж життя, вільно володіти іноземними мовами , послідовно освоювати нові технології та розуміти необхідність їх використання, уміти приймати самостійні рішення, швидко адаптуватися в соціальній і майбутній професійній  сфері, розв’язувати проблеми та працювати в команді, дбайливо ставитися до свого здоров'я і часу, бути готовим до перевантажень, стресових ситуацій і уміти швидко виходити з них.
На наших педрадах ми розглядаємо питання:
 • Відповідності професійної компетентності педагогів завданням і напрямам розвитку школи;
 • Технології стимуляції реального спілкування іноземною мовою;
 • Ролі класовода та класного керівника в становленні учнівського колективу і вплив на формування особливості кожного учня;
 • Організації ситуації успіху на уроці.
        На семінарах – практикумах розглядаємо:
 • Креативні підходи до дитино орієнтованого навчання;
 • Технологію здоров’язберігаючого уроку;
 • Гуманізацією навчального процесу;
 • Метод проектів як педагогічну технологію;
 •  Проектну роботу як засіб підвищення мотивації до навчання;
 • Багатомовність: проблеми та переваги одночасного вивчення кількох іноземних мов;
 • Впровадження ІКТ в навчальний, освітній та виховний процес.
       Як результат роботи вчителів школи — досягнення учнів у МАН, олімпіадах, конкурсах від шкільного до обласного рівня.
        Дипломами ІІ і ІІІ рівня нагороджені учні:
 • Вдовиченко Назар – історія -2, географія -3, німецька мова -3
 • Найда Наталія – фізика -3 з Умнова Вікторія – 3,
 • Крупяк Олексій - 2

        Треба констатувати, що в зв’язку із зменшенням контингенту учнів, зменшується і чисельність дітей, які спроможні показувати належний результат на предметних олімпіадах. Зрозуміло, що педагогічний колектив прагне зробити все, щоб освітні послуги жителі села Сокиринці, Збриж, Вишневе отримували якісні. Вчителі перебувають у постійному пошуку щодо підвищення ефективності освітнього процесу, покращення матеріально-технічної бази.
В контексті розвитку школи навчальний заклад працює над проблемою «Впровадження інноваційних технологій, гуманізація навчально-виховного процесу в школі традицій та звичаїв, що забезпечує формування ключових компетенцій учнів шляхом:
 • Підвищення продуктивності уроків;
 • Вивчення особистості дитини й ефективності наступності;
 • Диференційована робота зі здібними дітьми;
 • Удосконалення виховної роботи з учнями в напрямі різнобічного розвитку та формування комунікативної толерантності і відповідальності;
 • Партнерства вчителів, учнів, батьків, громадськості.
         Педагогічний колектив працює над підвищенням продуктивності навчання за допомогою використання сучасних освітніх технологій. Для реалізації цього завдання сформовані шкільні методичні об’єднання з трьох напрямків діяльності: суспільно-гуманітарного і природничо-математичного циклів, початкових класів, класних керівників, з якими організовано теоретичні та практичні семінари для опанування технологій сучасного продуктивного уроку. Поточного року удосконалювалася робота щодо оптимізації дозування домашніх завдань з усіх предметів у 2-11 класах. На часі, в майбутньому, робота над зміною ролі та функцій учителя як на уроці, так і в процесі його підготовки, коли учитель виконує не тільки роль лектора, а й консультанта, тренера,експерта-тьютора. Звідси й зміна форми проведення занять. Відомо, що тренінг — активна форма навчання. Якщо традиційна роль учителя пов’язана з поняттями «Вчити, передавати, транслювати» знання, то функції тренера не пов’язані з передаванням готових істин. Їх орієнтовано на активність і наполегливість учнів, для яких учитель створює розвивальне середовище та надає кваліфіковану допомогу.
         На жаль, вчителі школи не відмовляються від 100% використання  звичного пояснювально-ілюстративного методу. Тому на часі — особлива увага адміністрації школи до опанування вчителями середніх і старших класів інтегрованого навчання, які є більш продуктивними за новими освітніми умовами.
       Підвищення продуктивності освітнього процесу значно залежить від використання здоров’язберігаючих технологій. Основну роль тут відіграє медична сестра Задоянчук В.Б. та вчителі початкових класів, які застосовують прийоми мнемотехніки під час вивчення цифр, таблиці мовлення, словникових слів, переказу текстів, запам’ятовування правил правопису, на уроках основ здоров'я, фізкультури, природознавства. Адміністрація школи планує заходи щодо здоров’язбереження персоналу школи та профілактики «емоційного  вигоряння» вчителів.
        Особливої уваги в школі надається підвищенню професійної компетентності молодих учителів.
Забезпеченню належного інформаційного простору сприяє робота шкільної бібліотеки. У цьому навчальному році бібліотечний фонд було поповнено на суму ______ грн.
Проблема здоров'язбереження дітей є основною в роботі школи. Тому ми намагаємося охопити всіх учнів харчуванням. На сьогодні 100 % учнів охоплені всіма видами харчування.
Від забезпечення належного рівня життєдіяльності дітей залежить стан їх здоров'я.
Результати медичного огляду
               Кількість хронічно хворих –___  :
 • педіатром виявлено ___ хронічно хвора дитина (63);
 •  хірургом – __ дітей
 • неврологом – ___
 • ендокринологом –  
 • окулістом – ___ дітей.
                              Моніторинг фізичного здоров’я школярів
  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Звільнені 2- 0.4 % 3 – 0,6 % 5-0,9%    
Підготовча група          
Спеціальна група          
Всього          

Для покращення умов функціонування школи  залучаються батьківські та спонсорські кошти.. Всі матеріальні цінності отримані школою поставлено на бухгалтерський облік в централізованій бухгалтерії управління освіти. Так протягом  навчального року на поліпшення матеріальної бази школи було залучено 528 520 грн , з них 74533 – чемеровецька селищна рада  для придбання(1клас 45633, телевізор8600,ноутбук11300,холодильник9000, _____ тис зібрано батьками через батьківський фонд, 58 тис спонсорська допомога ТОВ «Оболонь-Агро» (вікна, , лавки,матеріали, спортивні тренажери)
З метою забезпечення позитивного іміджу школи ми намагаємося розповсюджувати власний до
Пошук
Календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Архів записів
Погода
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright Сокиринецька ЗОШ © 2024 | Зробити безкоштовний сайт з uCoz